Nej, det är faktiskt samma sak. Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut den yrkestitel som sjukgymnaster använder.

Sjukgymnast och fysioterapeut är alltså samma yrkesgrupp, men de har tidigare använt olika titlar för att beskriva sitt arbete inom rehabilitering och fysioterapi. I Sverige och många andra länder användes tidigare termen ”sjukgymnast” för att beskriva dessa yrkesutövare. Men från och med den 1 januari 2014 standardiserades yrkestiteln, och fysioterapeut blev den officiella beteckningen som ersatte sjukgymnast.

Anledningen till varför fysioterapeut ändrades

Anledningen till denna förändring var delvis att harmonisera tituleringen med internationella standarder och göra yrkesgruppen mer enhetlig globalt sett. Dessutom ville man tydliggöra fysioterapeuternas kompetens och expertis inom området för att bättre spegla vår kunskap om rörlighet, hälsa och fysisk aktivitet.

Så i praktiken är en fysioterapeut och en sjukgymnast samma sak. Båda är specialister på att använda fysisk aktivitet och olika behandlingsmetoder för att hjälpa patienter att förbättra rörlighet, minska smärta och återfå funktionalitet efter skador, sjukdomar eller operationer. Vi, fysioterapeuter, arbetar med att skapa individuellt anpassade träningsprogram och behandlingsplaner baserade på varje persons specifika behov och förmågor.

Kända för sin expertis

Fysioterapeuter är kända för sin expertis inom muskuloskeletala problem, men vi kan också arbeta inom andra områden såsom neurologi, kardiologi, pediatrik och geriatrik. Vårt arbete sträcker sig från rehabilitering och smärtlindring till förebyggande insatser för att främja hälsa och minska risken för skador.

Sammanfattningsvis kan vi säga att övergången från sjukgymnast till fysioterapeut endast innebär en titulär förändring. Vår kompetens, kunskap och arbetsområden är fortfarande desamma, med fokus på att förbättra människors hälsa och rörlighet genom fysioterapi.

God erfarenhet av fysioterapi

Jag har arbetat som legitimerad fysioterapeut i primärvården sedan 2013 och jag värdesätter att hela tiden utveckla mig inom mitt yrke. De senaste åren har jag även vidareutbildat mig inom kvinnohälsa och samlat på mig stor klinisk erfarenhet inom området.
Det finns mer information om mina utbildningar på sidan Om mig

Blir du själv nyfiken på yrket kan du kika in på Fysioterapeuternas Riksförbund